Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 17 września 2021 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego…

Czytaj dalej Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta