Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca  2023 roku oraz treść…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2023 r.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2023  r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zarząd Moliera 2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. działając na podstawie art. 446 §1 , 447 § 1 oraz 453…

Czytaj dalej Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 26 czerwca 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 627/2023 w…

Czytaj dalej Nałożenie na Emitenta kary pieniężnej

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2023 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2023 r. wraz z projektami uchwał

Raport roczny za rok 2022 wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości  jednostkowy raport roczny za rok 2022 wraz z załącznikami. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż wypełniając zasadę 16a…

Czytaj dalej Raport roczny za rok 2022 wraz z informacją zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect