Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2022 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14 lipca 2022 roku wraz z…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 14 lipca 2022 r.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 lipca 2022 r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZ”) zwołane na dzień 30 czerwca 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy…

Czytaj dalej Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r., na godz. 15:00, w siedzibie Spółki. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2022 r. wraz z projektami uchwał

Raport roczny za rok 2021

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2021 wraz z załącznikami. Podstawa prawna: § 5…

Czytaj dalej Raport roczny za rok 2021

Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”)  informuje, że w dniu 25.05.2022 spółka Rebel Tang spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000841477 („Rebel Tang”),…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu umowy inwestycyjnej

Raport okresowy za 1 kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport za 1 kwartał 2022 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt…

Czytaj dalej Raport okresowy za 1 kwartał 2022 roku