Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki…

Czytaj dalej Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta