Ogłoszenie drugiej przerwy w obradach NWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”) zwołane na dzień 31 sierpnia 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy…

Czytaj dalej Ogłoszenie drugiej przerwy w obradach NWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2022 r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zawarcie aneksu do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2022 roku Emitent zawarł ze spółką IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”)…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 18.08.2022 r. podpisał umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres od 1 stycznia…

Czytaj dalej Zawarcie umowy z biegłym rewidentem

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZ”) zwołane na dzień 18 sierpnia 2022 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy…

Czytaj dalej Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 18 sierpnia 2022 r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport okresowy za 2 kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 2 kwartał 2022 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz…

Czytaj dalej Raport okresowy za 2 kwartał 2022 roku