Raport bieżący

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 lipca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach. Treść raportu: Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu…

Czytaj dalej Raport bieżący

Raport bieżący

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 lipca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach. Treść raportu: Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu…

Czytaj dalej Raport bieżący

Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Air Market S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 9 lipca 2015 r. Spółka zawarła istotną umowę w wyniku, której dokonała przewłaszczenia na rzecz spółki IDMSA.PL Doradztwo Finansowe sp. z…

Czytaj dalej Zawarcie istotnej umowy

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

Tytuł: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach. Treść raportu: Air Market S.A. (Emitent) w załączeniu do niniejszego raportu…

Czytaj dalej Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2015 r. oraz informacja o przerwie w obradach.

Raport roczny spółki za 2014 rok

Raport bieżący nr 12/2015 Treść raportu: Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości roczny raport jednostkowy za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 r.…

Czytaj dalej Raport roczny spółki za 2014 rok

Dnia 2.06.2015 r. Spółka Air Market S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Air Market S.A. wraz z projektami uchwał Zarząd Air Market S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 29 czerwca 2015 roku na godzinę 11.00…

Czytaj dalej Dnia 2.06.2015 r. Spółka Air Market S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Dnia 2.06.2015 r. Spółka Air Market S.A. ogłosiła zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29.06.2015 r. Komunikat o ogłoszeniu WZA Projekty uchwał na WZA w dniu 29 czerwca 2015…

Czytaj dalej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Air Market S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2015 roku. Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące…

Czytaj dalej Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku

Istotna umowa

Raport bieżący nr 9/2015 Treść raportu: Zarząd Air Market S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 6 maja 2015 r. Spółka zawarła istotną umowę w rozumieniu § 2 ust.…

Czytaj dalej Istotna umowa