Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki.…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 kwietnia 2021 r. wraz z projektami uchwał

Informacja o zapisach na akcje serii J oraz podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2017, nr 5/2017, nr 9/2017, nr 22/2020, nr 3/2021 oraz 9/2021 odpowiednio z…

Czytaj dalej Informacja o zapisach na akcje serii J oraz podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A

Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A – korekta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 9/2021 z dnia 22.03.2021r., informuje, iż z przyczyn technicznych raport został opublikowany bez…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A – korekta

Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2017, nr 5/2017, nr 9/2017, nr 22/2020, nr 3/2021 odpowiednio z dnia 28.02.2017…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A