Raport okresowy za 3 kwartał 2023 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 3 kwartał 2023 roku. Raport okresowy za III kwartał 2023 Podstawa prawna:§…

Czytaj dalej Raport okresowy za 3 kwartał 2023 roku

Podsumowanie subskrypcji akcji serii U

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowującą subskrypcję akcji serii U: 1)  daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Rozpoczęcie…

Czytaj dalej Podsumowanie subskrypcji akcji serii U

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2023 roku, Pani Anna Godlewska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu z…

Czytaj dalej Rezygnacja osoby zarządzającej

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu aneksu do umowy kredytowej (”Kredyt”) z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (”Bank”),…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 października  2023 r. działając na podstawie art. 446 §1 , 447 § 1 oraz 453 §…

Czytaj dalej Podjęcie przez zarząd Emitenta decyzji w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego