Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 15 lutego 2022 r., Członek Zarządu, Pan Marek Dabrowski, złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust…

Czytaj dalej Rezygnacja osoby zarządzającej

Podsumowanie subskrypcji akcji serii Q wraz z informacją wyjaśniającą naruszenie obowiązku informacyjnego

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii Q: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Rozpoczęcie…

Czytaj dalej Podsumowanie subskrypcji akcji serii Q wraz z informacją wyjaśniającą naruszenie obowiązku informacyjnego

Zmiany w Radzie Nadzorczej

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 1 lutego 2022 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałami nr 7, 8, 9, 10, 11…

Czytaj dalej Zmiany w Radzie Nadzorczej

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lutego 2022 r. posiadały co najmniej…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2022 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2022 roku oraz…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lutego 2022 r.

Rezygnacja osoby zarządzającej

Zarząd Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że dnia 1 lutego 2022 r., Członek Zarządu, Pan Maciej Tygielski, złożył rezygnację z funkcji Członka Zarządu Spółki. Powodem rezygnacji jest powołanie Pana…

Czytaj dalej Rezygnacja osoby zarządzającej