Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21.12.2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pana Marcina…

Czytaj dalej Zmiany w Zarządzie Emitenta

Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportów ESPI nr 2/2017, nr 5/2017 oraz raportu EBI nr 9/2017 odpowiednio z dnia 28.02.2017 r.,…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu porozumienia dotyczącego zmiany warunków emisji obligacji serii A

Nabycie znaku towarowego przez Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18.12.2020 roku, zawarł Umowę Nabycia („Umowa”) prawa ochronnego do znaku towarowego AMERICANOS,…

Czytaj dalej Nabycie znaku towarowego przez Emitenta

Informacja o podpisaniu listu intencyjnego

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Emitent planuje inwestycję w spółkę Mamissima spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie KRS 0000266232…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu listu intencyjnego