Podpisanie umowy w sprawie podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Zarządu Spółki Modern Commerce działając zgodnie z uchwałę Rady Nadzorczej nr. 12/02/2017 z dnia 27 lutego 2017 informuje o podpisał umowy w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego…

Czytaj dalej Podpisanie umowy w sprawie podmiotu do zbadania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki przez Deluco S.A.R.L

Zarząd Modern Commerce S.A. "Spółka", "Emitent" z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 02.03.2017r. wpłynęła do Spółki korekta zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o…

Czytaj dalej Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR o nabyciu akcji spółki przez Deluco S.A.R.L

Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje o podjęciu uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz…

Czytaj dalej Podjęcie uchwały Zarządu Spółki w sprawie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

Rezygnacja członów Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej i nowego członka Zarządu

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Zarząd Spółki Modern…

Czytaj dalej Rezygnacja członów Rady Nadzorczej, Prezesa Zarządu oraz powołanie nowych członków Rady Nadzorczej i nowego członka Zarządu