Raport okresowy za 3 kwartał 2022 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 3 kwartał 2022 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz…

Czytaj dalej Raport okresowy za 3 kwartał 2022 roku

Zawarcie aneksu nr 4 do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 10 listopada 2022 roku Emitent zawarł ze spółką IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”)…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu nr 4 do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 13 października 2022 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki…

Czytaj dalej Rejestracja zmian Statutu Emitenta

Zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 5 października 2022 roku Emitent zawarł ze spółką IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. („ITF Properties”)…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu nr 3 do porozumienia z IT Fashion Polska Properties sp. z o.o. dotyczącego Umowy Inwestycyjnej