Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 05.04.2023 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu od Pani Marty Sawickiej.…

Czytaj dalej Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2023 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 7, powołało w skład Rady Nadzorczej…

Czytaj dalej Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 kwietnia 2023 r.

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 kwietnia 2023 roku oraz treść…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 5 kwietnia 2023 r.

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 kwietnia 2023  r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A.  z siedzibą w Warszawie („Spółka”, Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu aneksu do umowy kredytowej ("Kredyt") z ING Bank Śląski S.A. z s. w…

Czytaj dalej Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 kwietnia 2023 r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki. W…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 5 kwietnia 2023 r. wraz z projektami uchwał