Publikacja strategii rozwoju

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu strategię rozwoju Grupy Modern Commerce na lata 2021-2024. Kluczowe założenia strategii to:…

Czytaj dalej Publikacja strategii rozwoju

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5%

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2021r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5%

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 roku wraz…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz rejestracja zmian Statutu

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 17 czerwca 2021 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału.Po rejestracji…

Czytaj dalej Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz rejestracja zmian Statutu

Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że ZWZ zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach ZWZ.…

Czytaj dalej Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Korekta raportu okresowego za 2020 rok

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2020 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 8/2021 z dnia 2…

Czytaj dalej Korekta raportu okresowego za 2020 rok

Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 20 maja 2021 roku niniejszym informuje, że działając na…

Czytaj dalej Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r.