Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 17 września 2021 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego…

Czytaj dalej Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz zmiany statutu Emitenta

Podsumowanie subskrypcji akcji serii O

Zarząd Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację podsumowująca subskrypcję akcji serii O: 1) daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data…

Czytaj dalej Podsumowanie subskrypcji akcji serii O

Raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany i jednostkowy raport za 2 kwartał 2021 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1…

Czytaj dalej Raport okresowy za 2 kwartał 2021 roku

Informacja o zawarciu umów objęcia Akcji Serii O z Inwestorami Indywidualnymi i Inwestorami Instytucjonalnymi

Zarząd spółki „Modern Commerce” S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 31/2021 z dnia 7 lipca 2021 roku, raportu bieżącego ESPI nr…

Czytaj dalej Informacja o zawarciu umów objęcia Akcji Serii O z Inwestorami Indywidualnymi i Inwestorami Instytucjonalnymi

Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 29 lipca 2021 r.otrzymał zawiadomienie zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o…

Czytaj dalej Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia w zakresie wspólnego wykonywania prawa głosu w Spółce