Zawarcie porozumienia pomiędzy Modern Commerce S.A., a Wirtualna Polska Holding S.A. oraz znaczącym akcjonariuszem Spółki, dotyczącego objęcia akcji serii O przeznaczonej na przejęcie właściciela marki Moliera2.com

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 31 i nr 32 odpowiednio z dnia 07.07.2021 roku i 15.07.2021 roku…

Czytaj dalej Zawarcie porozumienia pomiędzy Modern Commerce S.A., a Wirtualna Polska Holding S.A. oraz znaczącym akcjonariuszem Spółki, dotyczącego objęcia akcji serii O przeznaczonej na przejęcie właściciela marki Moliera2.com

Rezygnacja prokurenta

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 21.07.2021 do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Prokurenta od Pani Dagmary Gadomskiej. Pani Dagmara…

Czytaj dalej Rezygnacja prokurenta

Informacja o podpisaniu umowy lock-up

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent” „Spółka”) informuje, że w związku z planowaną przez Emitenta ofertą publiczną akcji Spółki zakładającą m.in. subskrypcję prywatną do 148.131.000 nowo…

Czytaj dalej Informacja o podpisaniu umowy lock-up

Publikacja strategii rozwoju

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości w załączeniu strategię rozwoju Grupy Modern Commerce na lata 2021-2024. Kluczowe założenia strategii to:…

Czytaj dalej Publikacja strategii rozwoju

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5%

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 21 czerwca 2021r. posiadały co najmniej 5%…

Czytaj dalej Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5%

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2021 roku wraz…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 czerwca 2021 r.

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz rejestracja zmian Statutu

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. dnia 17 czerwca 2021 r. nastąpiła rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału.Po rejestracji…

Czytaj dalej Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału oraz rejestracja zmian Statutu