Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że ZWZ zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach ZWZ.…

Czytaj dalej Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ oraz uchwały podjęte do momentu ogłoszenia przerwy

Korekta raportu okresowego za 2020 rok

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za 2020 rok opublikowanego raportem bieżącym EBI nr 8/2021 z dnia 2…

Czytaj dalej Korekta raportu okresowego za 2020 rok

Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r.

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2021 z dnia 20 maja 2021 roku niniejszym informuje, że działając na…

Czytaj dalej Uzupełnienie materiałów na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Modern Commerce S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2021 r. o godz. 14:00 w siedzibie Spółki…

Czytaj dalej Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 16 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał