Raport okresowy za 1 kwartał 2024 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport za 1 kwartał 2024 roku. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz…

Czytaj dalej Raport okresowy za 1 kwartał 2024 roku

Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_ przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu informację na temat stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego określonego w załączniku do Uchwały nr…

Czytaj dalej Zakres stosowanych zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024”

Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect

Zarząd spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, „Emitent”)  informuje, iż w dniu 5 kwietnia 2024 r. zawarł z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu  (”INC”) umowę o świadczenie…

Czytaj dalej Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy w zakresie wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  („NWZA”), które odbyło się w dniu 5 marca 2024 roku podjęło uchwałę w sprawie…

Czytaj dalej Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

Zarząd Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2024 z dnia 22 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach NWZA oraz…

Czytaj dalej Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po wznowieniu obrad wraz z informacją o zgłoszonym sprzeciwie

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Moliera2 S.A. w dniu 5 marca 2024 roku

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 5 marca  2024 roku i…

Czytaj dalej Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ Moliera2 S.A. w dniu 5 marca 2024 roku

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Moliera2 S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 4 marca 2024 r. Pan Hans Oerlemans złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta…

Czytaj dalej Zmiana w składzie Rady Nadzorczej